Trening emocionalnih kompetencija
dfd2c9d0d31c600018a211d57fa36b26.jpg
25538312270dbe99fdc483645971f051.jpg
f56c2becfdd4c869efeff53c42363607.jpg

1 2 3 4

 

Psihoterapija i savetovanje za osobe koje doživljavaju emocionalne i mentalne zdravstvene teškoće i susrete sa izazovnim životnim stresorima poput zlostavljanja, traumatičnih događaja, bola i patnje zbog gubitka, poremećaja u ishrani, poremećaja raspoloženja, depresije, anksioznosti, fobija, zastoja u karijeri, zloupotrebe različitih supstanci, problema u vezi ili braku i drugih teških životnih događaja.

 

 
 • ADHD
 • Usvajanje
 • Autizam
 • Problemi u ponašanju
 • Problemi sa koncentracijom
 • Prevazilaženje tuge i bola
 • Razvojni poremećaji
 • Razvod
 • Porodični sukobi
 • Žalost
 • Opsesivno-kompulsivni
  poremećaj (OCD)
 
 
 • Roditeljstvo
 • Vršnjački odnosi
 • Problemi u vezi ili braku
 • Samopouzdanje
 • Samopovređivanje
 • Seksualno zlostavljanje
 • Aspergerov sindrom
 • Depresija
 • Anksioznost
 • Fobije
 • Sportski neuspesi
 

Klijenti

Deca, adolescenti, roditelji, odrasli, parovi, grupna terapija"

Problemi koje tretiramo

Anksioznost, depresija, fobije, problemi u vezi ili braku, poteškoće u poslu, školski neuspesi, ADHD, kontrola besa, emocionalni problemi, upravljanje krivicom, stidom, zavišću, ljubomorom i povređenošću

"Način rada"

OLI psihodinamska psihoterapija
Biofidbek (biofeedback) terapija
Neurofidbek (neurofeedback) terapija
Alpha-Stim tretmani
Psihoterapija projektivnim karticama
Art terapija
Online psihoterapija putem Skajpa (Skype)

Iskusni psihoterapeuti

Sandra Jovanović Đorđević i Predrag Đorđević

S vremena na vreme, na svačijoj životnoj stazi pojavi se potreba za suočavanje sa samim sobom. Ovo može da bude trenutak boljeg upoznavanja sebe, izlečenja starih rana, suočavanja sa strahovima, da se oživi plamen koji će nas prodrmati i pomoći nam da sagledamo i bolje upoznamo svoja unutrašnja čudovišta i nevaljalu decu koja blokiraju podsticaje i zaustavljaju nas na putu razvoja ličnosti.

Naš psihoterapijski pristup (O.L.I.) se odlikuje integracijom elemenata nekoliko različitih škola i pravaca; rečju, to je integrativni pristup. Oslanjamo se na saznanja četiri psihoanalitičke psihologije: psihologije nagona (klasična psihoanalitička teorija), ego psihologije, psihologije objektnih odnosa i self psihologije i u njima pronalazimo četiri potporna stuba našeg načina rada.
Potraga za rešenjima životnih problema naših klijenata katkada zahteva da se u psihoterapiji napuste uobičajene dobro utabane staze i potraže nove, bolje prilagođene njihovoj aktuelnoj stvarnosti. Metod rada sa klijentima je, takođe, integrativan, jer se primenjuju tehnike različitih psihoterapijskih pravaca (psihoanaliza, geštalt terapija, transakciona analiza, bioenergetika, NLP, fokusiranje, biofidbek i neurofidbek, REBT) u kombinaciji sa tehnikama nastalim u okviru O.L.I. metoda kao što su O.L.I. protokoli za razvoj ličnosti, protokoli za razvoj bazičnih emocionalnih kompetencija, emotivno računovodstvo i psihološka matematika.
U terapijski rad uvršćujemo sve ono što može da pomogne osobi, uzimajući u obzir njenu ličnost, lične resurse i ograničenja. Odabrani način rada i tehnike imaju za cilj da pomognu osobi da ostvari optimalno blagostanje u svom životu, individualni rast i samoaktualizaciju. Psihoterapiji pristupamo, uzimajući u obzir nekoliko koncepata kao što su poštovanje prema pojedincu, sloboda, autentičnost, odgovornost, vera u sposobnost pojedinca da raste i razvija se, verbalna i neverbalna komunikacija i važnost emocionalnog izražavanja. Ovaj pristup je „aktivan“ i koristi različite tehnike (psihoedukacija, samoposmatranje, izlaganje, modeliranje, rešavanje problema, kognitivno restrukturiranje, promena misaonih obrazaca, vizualizacija, relaksacija).

Skorašnje objave

Vesti

Psihoterapeuti