Edukacije
24
feb

Trening emocionalnih kompetencija

Post in Edukacije
by Psihoterapijski centar

Ocena korisnika:  5 / 5

Zvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivna
 
Emocionalne kompetencije

Edukacija „Upravljanje emocijama“

„Upravljanje emocijama“ – trening emocionalnih kompetencija

Edukacija je akreditovana kod UPSKS (Udruženje za psihoterapiju, savetovanje i koučing Srbije) u okviru O.L.I. psihodinamskog integrativnog pristupa.
Vodi do sertifikata trenera emocionalnih kompetencija i upravljanja emocijama. Sati s ove edukacije priznaju se i u okviru edukacija iz O.L.I. metoda ― edukacije iz savetovanja, psihoterapije i koučinga.

 

 

NAČIN RADA:

Edukacija je usmerena na sticanje veština prepoznavanja, razumevanja i upravljanja emocijama. Podrazumeva niz praktičnih vežbi i efikasnih postupaka za ovladavanje tehnikama i veštinama za upravljanje emocijama. Zasnovana je na teorijskim postavkama dubinske psihologije i na metodama različitih terapijskih pravaca (REBT, geštalt, transakciona analiza, NLP, psihoanaliza). Ova edukacija je primenjeni program proistekao iz O.L.I. psihodinamske integrativne terapije. Sastavni deo edukacije je učenje veština za kontrolu besa, prevazilaženje anksioznosti, upravljanje krivicom, stidom, depresivnošću, zavišću, ljubomorom i povređenošću. Osnovni cilj edukacije je sticanje praktično primenljivih znanja u radu sa ljudima.


TRAJANJE:

Edukacija je podeljena na 2 nivoa: osnovni nivo traje 56 časova. Odvijaće u vikend modulima, usklađenim prema dogovoru sa članovima grupe. Napredni nivo traje 24 časa. Za svaki nivo dobija se poseban sertifikat.


KO MOŽE DA SE PRIJAVI?

Mogu da se prijave kandidati koji su završili neki od fakulteta humanističkih nauka ili studenti ovih fakulteta kojima se sati s treninga emocionalnih kompetencija priznaju za sve oblike edukacije iz O.L.I. metoda, a mogu da se prijave i kandidati drugih profesija kojima se sati priznaju za edukaciju iz O.L.I. lajf koučinga.


VELIČINA GRUPE:

Radi se u malim grupama, od 10-15 kandidata.


CENA:

Cena jednog dana edukacije je 35 evra. Jedan dan edukacije traje osam časova (šest sati).


CILJEVI TRENINGA:

Osnovni cilj ― savladavanje upravljanja emocijama i razvitak osnovnih emocionalnih kompetencija


Specifični ciljevi:

I MODUL:

1.    Učenje razvitka emocija u detinjstvu i osnovnih emocija koje ljudi osećaju od školskog doba do kraja života
2.    Kvalitativno i kvantitativno razlikovanje zdravih i nezdravih emocija
3.    Upoznavanje sa bazičnim emocionalnim kompetencijama i prepoznavanje razvijenosti ličnih kompetencija
4.    Povezivanje emocionalnih kompetencija sa osnovnim emocijama
5.    Povezivanje načina na koji specifične nerazvijene emocionalne kompetencije utiču na razvoj određenih nezdravih emocija
6.    Prepoznavanje kontraveština koje koristimo kada osnovne emocionalne kompetencije nisu razvijene
7.    Zamena kontraveština zdravim emocionalnim kompetencijama
8.    Zamena nezdravih emocija zdravim
9.    Preuzimanje odgovornosti i upravljanje emocijama.


II MODUL:

1.    Povećanje nivoa iskrene komunikacije, naspram manipulacije; razvoj sposobnosti za ljubav i rad
2.    Razvoj zdravih i prijatnih emocija
3.    Donošenje odluka o promeni, inicijativa
4.    Tolerancija na egzistenciju ― integrativni osvrt.


STRUKTURA TRENINGA:

I MODUL:

1.    Osnovne emocije
a)    Ovladavanje teorijskim znanjem o emocijama
b)    Radionica: kako mišljenje stvara emocije?

2.    Kvalitativno i kvantitativno razlikovanje zdravih i nezdravih emocija
–    Radionica: merenje vlastitih emocija na dva kontinuuma
–    Procena ishoda merenja u paru
–    Grupna procena ishoda merenja.

3.    Upoznavanje sa bazičnim emocionalnim kompetencijama i prepoznavanje razvitka ličnih kompetencija
–    Radionica: bazične emocionalne kompetencije ― kako ja stojim s njima?

4.    Povezivanje emocionalnih kompetencija sa osnovnim emocijama
–    Radionica: prepoznavanje nezdravih emocija koje su nastale usled iracionalnog mišljenja i prepoznavanje tipa iracionalnog mišljenja koje je nastalo kao posledica nerazvijenosti određene osnovne emocionalne sposobnosti
–    Promena pristupa u odnosu na „pokrivajuće metode“. Sposobnosti utiču na mišljenje, a mišljenje na emocije
–    ABC u REBT-u (A – situacija, B – mišljenje, C – emocija)
–    ABC u O.L.I. metodu (A – emocionalna sposobnost, B – mišljenje, C – emocija)

5.    Povezivanje načina na koji specifične nerazvijene emocionalne kompetencije utiču na razvoj određenih nezdravih emocija
–    Radionica: problem u funkcionisanju osnovnih sposobnosti dovodi do osećanja jedne ili više nezdravih emocija
–    Vežbanje prepoznavanja seta nezdravih emocija koje su nastale kao posledica nerazvijenosti sposobnosti
–    Utvrđivanje kvalitativnih i kvantitativnih razlika među nezdravim emocijama u zavisnosti od vrste nerazvijene sposobnosti koja do njih dovodi
–    Vežbanje lociranja manifestno istih psiholoških simptoma koji potiču s različitih nivoa funkcionisanja ličnosti (graničnog i neurotičnog).

6.    Prepoznavanje kontraveština koje koristimo kada osnovne emocionalne kompetencije nisu razvijene
–    Radionica: emocionalne kompetencije i kontraveštine
–    Šta radim kada nisam sposoban da kompetentno vladam emocijama?

7.    Zamena kontraveština zdravim emocionalnim kompetencijama
–    Radionica: Kako bih mogao da zamenim kontraveštine kompetencijama?


8.    Zamena nezdravih emocija zdravim
–    Radionica: Konkretno vežbanje menjanja nezdravih emocija u zdrave zamenom iracionalnih misli racionalnim (vežbanje ABC modela iz REBT-a i priprema za vežbanje ABC modela iz O.L.I. metoda).

9.    Preuzimanje odgovornosti i upravljanje emocijama
–    Radionica: set vežbi za upravljanje emocijama; vežbanje tehnika, igranje uloga
–    Rad u parovima: terapeut – klijent odnos – interaktivno pomaganje drugom da nauči da vlada svojim emocijama, da nezdrave pretvori u zdrave
–    Individualni rad: individualna demonstracija vladanja sopstvenim zdravim emocijama pred grupom

II MODUL:

1.    Povećanje nivoa iskrene komunikacije, naspram manipulacije. Razvoj sposobnosti za ljubav i rad
–    Radionica: prepoznavanje sopstvene emotivne nekompetentnosti u ljubavnim odnosima
–    Radionica: razvijanje veština emocionalno kompetentnih transakcija u ljubavnim odnosima
–    Radionica: prepoznavanje sopstvene emotivne nekompetentnosti u radu
–    Radionica: razvijanje emocionalnih kompetencija potrebnih za sposobnost za rad.

2.    Razvoj zdravih i prijatnih emocija
–    Radionica: pozitivna psihologija – konkretno vežbanje pretvaranja zdravih neprijatnih emocija u zdrave prijatne posredstvom racionalnog mišljenja koje je, nakon razvitka sposobnosti za ljubav i rad, postalo pozitivnije i počelo da se kreće u pravcu psihološkog rasta i razvoja (vežbanje ABC modela iz O.L.I. metoda).

3.    Donošenje odluka o promeni, inicijativa
–    Radionica: šta ću i kako ću da kao emotivno kompetentna osoba promenim u svom životu, u ljubavi i radu; pravljenje plana; ugovor sa samim sobom; preuzimanje odgovornosti.

4.    Tolerancija na egzistenciju – integrativni osvrt
–    Radionica: samostalna prezentacija učesnika o načinima za sticanje sposobnosti da podnosimo život i uživamo u njemu
–    Smernica za prezentaciju: integrativni osvrt na naučeno i osvešćeno – kako bih drugome pomogao da razvije emocionalne kompetencije i nauči da upravlja svojim emocijama?EDUKATORI:

Sandra Jovanović Đorđević, psiholog, sertifikovani savetnik, O.L.I. psihoterapeut, life coach i edukator, biofidbek-neurofidbek trener, autor i edukator ALFA (Άλφα) projektivnih psihoterapijskih kartica, biofidbek i neurofidbek trener i akademski slikar;
Broj telefona: 060 333 07 51
imejl adresa: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Predrag Đorđević, psiholog, O.L.I. psihološki savetnik, trener životnih veština i edukator, autor i edukator ALFA (Άλφα) projektivnih psihoterapijskih kartica, asertivni trener;
Brojevi telefona: 060 3325 284 i 060 3325 285.
imejl adresa: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.